روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی بالینی كودک و نوجوان

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | برگرفته از رشته روانشناسی بالینی می باشد. فعالیت اصلی این رشته ارزیابی، تشخیص، روان درمانی، آموزش، توانبخشی خانواده و کودک بر اساس مبانی روانشناسی رشد و آسیب شناسی است.
از دیدگاه تحولات منابع انسانی، کودکان، نوجوانان و خانواده ها اقتصادی ترین موضوع برای انواع سرمایه گذاری های آموزشی، درمانی و پیشگیری هستند. بنابراین فراهم کردن یک فرآیند به منظور رشدی سالم در حیطه های شناختی، رفتاری، خلقی، بیولوژیک در طول نسل ها ضرورت و اهمیت ایجاد این رشته را نشان می دهد.
مشکلات کودکان و نوجوانان متاسفانه آمار رو به رشدی در جامعه دارد. آمارها نشان می دهد که مشکلات کودکان و نوجوانان بازتابی از مشکلات خانوادگی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی جامعه است. این مسئله لزوم توجه به غربالگری جهت شناسایی زودرس این مشکلات و مداخله و پیشگیری را ضروری می سازد.
روانشناسان کودک باید ضمن توجه به این موضوع توجه خاصی هم به فضای فرهنگی و تربیتی کودکان، نوجوانان و خانواده هایشان داشته باشند.
دانشجویان این دوره ضمن انجام پژوهش های علمی، با استفاده از اصول روان شناختی و با توجه به نیازهای فرهنگی اجتماعی جامعه به ارزیابی کارکردهای روانی، ذهنی و اجتماعی کودکان و نوجوانان می پردازند. آن ها پس از ارزیابی راه های پیشگیرانه، مشاوره و درمان های روانشناختی را به مخاطبان ارائه می دهند.


آینده شغلی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

دانش آموختگان این رشته در نقش های آموزشی، پژوهشی، تشخیصی- درمان روانشناختی، مشاوره ای، پیشگیری و مدیریتی در جامعه ایفای نقش می نمایند.
وظایف حرفه ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:
در نقش آموزشی:

 • آموزش به خانواده ها، مربیان و افراد ذی نفع در حوزه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان در نقش پژوهشی
 • مشارکت در انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حیطه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان که منجر به تولید دانش، رویکردهای جدید در برنامه های ارتقای سلامت، پیشگیری، درمانی و خدمات توانبخشی برای کودکان و نوجوانان می شود.
 • مشارکت در انتشار یافته های پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی معتبر
 • مشارکت در طرح های ملی و منطقه ای مرتبط با روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • تلاش برای بهبود روش شناسی پژوهشی و ارتقا سطح علمی مقالات
 • در نقش مشاوره ای:
  ارائه مشاوره روانشناختی به کودکان، نوجوانان، خانواده های آنها، مدارس و مسئولین نظام سلامت
  در نقش تشخیصی- درمان روانشناختی:
  مشارکت در ارزیابی و تشخیص مشکلات و اختلالات روانشناختی کودکان و نوجوانان
  ارجاع تخصصی جمعیت مراجعان به سایر متخصصین
  مشارکت در انجام خانواده درمانی و گروه درمانی برای کودکان و نوجوانان در تیم سلامت
  اجرا و بومی سازی ابزارهای روان سنجی رایج کودک و نوجوان
  پیگیری و مراقبت از کودکان و نوجوانان تحت درمان، زیر نظر متخصص مربوطهدر نقش پیشگیری:
  اجرای برنامه ها با آموزش های پیشگیرانه به روز، تشدید و تداوم اختلالات روانی یا آسیب های فردی و اجتماعی برای مدارس و یا خانواده ها
  مشارکت در اجزا و ارزشیابی برنامه های پیشگیرانه نظام سلامت
  غربالگری اختلالات روانی کودکان و نوجوانان و ارجاع آنان به مراجع درمانی ذیصلاحدر نقش مدیریتی:
  همکاری در برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت مراکز مرتبط با روانشناسی بالینی کودک و نوجوانان

 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   


  دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • سازگاری کودک با آموزشگاه (۱ واحد)
  • پیشرفتهای نوین در روانشناسی تحولی (۲ واحد)
  • اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان (۱ واحد)
  • نوروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان (۲ واحد)

  مشاهده مجوزات