زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبيات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی | رشته ای است که با واژه ها سر و کار دارد و از طریق رشته علوم انسانی میتوان به آن راه یافت. از اهدافی که این رشته دنبال میکند میتوان به آشنا کردن دانشجویان با متن های نظم و نثر زبان فارسی و بوجود آوردن مهارت های لازم و آموزش های مناسب اشاره کرد. که دانشجو بتواند متون فارسی را تدریس کند و یا تحت عنوان کارشناس زبان و ادبیات فارسی در بخش های علمی و فرهنگی فعالیت داشته باشد


آینده شغلی رشته زبان و ادبیات فارسی

 • مسئولیت های مختلفی در بخش فرهنگی 
 • معلمی در مراکز آموزشی
 • آموزش در مراکزی همچون بخشداری، فرمانداری، شهرداری، استانداری 
 • ویراستاری 
 • روزنامه نگاری
 • نویسندگی
 • گویندگی
 • شاعری

 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۲ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • نظریه ها و نقد ادبی (۲ واحد)
   • ساخت دستوری زبان فارسی (۲ واحد)
   • متون نظم( ۱) شاهنامه (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات