سیزدهمین کنفرانس بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در تاریخ 14 الی 16 مهرماه سال 94 با همکاری و مشارکت علمی و اجرایی دانشگاه پیام نور استان لرستان در دانشگاه لرستان برگزار می گردد.

پوستر

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://tellsi13.lu.ac.ir مراجعه فرماییــد.

پاسخ بدهید