شروع ثبت نام با تخفیف آمادگی آزمون فراگیر ۹۸

دانش پژوهان ، تخفیف ۴۰ درصدی ، برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته در نظر گرفته است. متقاضیان گرامی فقط تا  سه شنبه ۲۹ مرداد  فرصت دارند تا پکیج های آمادگی آزمون فراگیر را با قیمت ۱,۳۱۸,۰۰۰تومان  بجای ۲,۲۰۰,۰۰۰  تومان خریداری نمایند.

لطفا برای انتخاب رشته و ثبت نام در اسرع وقت اقدام نمایید.

توجه نمایید این تخفیف ویژه فقط برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته می باشد….

پاسخ بدهید