تا به حال پیش آمده که در جلسه‌ی امتحان تا قسمتی از راه‌حل پیش بروید ولی در ادامه‌ی حل بمانید؟ دلیل این اتفاق حفظ کردن به جای یادگیری است.

برخی از دانش‌ پذیران برای هر بار پرسش کلاسی یا امتحان، سؤالات جزوه را حل می‌کنند. شما تا به حال چند بار مثال‌های جزوه را حل کردید؟ تا آخر سال قرار است چند بار دیگر سؤالات جزوه را حل کنید؟

حل مکرر مثال‌های جزوه باعث می‌شود شما به طور ناخودآگاه و غیر ارادی به جای یادگیری مسئله، به دلیل تکرار زیاد مسئله را حفظ کنید و با کوچک‌ترین تغییر در مسئله از حل آن عاجز شوید. بهترین کار آن است که بعد از حل مثال جزوه و کتاب به سراغ کتاب پرتکرار بروید و با حل سؤالات متنوع در مباحث مختلف به مرز آمادگی و مهارت کامل برسید.

پاسخ بدهید