• نحوه تهيه و تدوين پايان نامه

يكي از هدفهاي اصلي نگارش پايان نامه آشنا نمودن دانشجو با فرايند پژوهش هاي تخصصي در رشته مربوطه است. در اين مجموعه نحوه تهيه و تدوين پايان نامه به منظوراستفاده دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ) درج شده است . لذا انتظار مي رود دانشجويان گرامي با كمك استاد راهنما و مشاور ضمن رعايت اين چارچوب نسبت به تدوين پايان نامه خود اقدام نمايند.

برای دانلود رایگان فایل راهنما کلیک نمایید.

 

پاسخ بدهید