• نحوه تهیه و تدوین پایان نامه

یکی از هدفهای اصلی نگارش پایان نامه آشنا نمودن دانشجو با فرایند پژوهش های تخصصی در رشته مربوطه است. در این مجموعه نحوه تهیه و تدوین پایان نامه به منظوراستفاده دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ) درج شده است . لذا انتظار می رود دانشجویان گرامی با کمک استاد راهنما و مشاور ضمن رعایت این چارچوب نسبت به تدوین پایان نامه خود اقدام نمایند.

برای دانلود رایگان فایل راهنما کلیک نمایید.

 

پاسخ بدهید