صنايع (گرایش سيستم و بهره وري)

معرفی رشته
ابعاد فعالیت های صنعتی و خدماتی آن چنان گسترده است که حل مسائل تصمیم گیری و برنامه ریزی در این سطح بدون بهره گیری از روش علمی غیر ممکن است. لذا مدیریت موسسات تولیدی و خدماتی نیاز مبرمی به وجود کارشناسی متبحر در برنامه ریزی دارند کارشناسی که در زمینه جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده های طبقه بندی شده و حل مسئله متبحر باشد. جواب یا جوابهای مسئله را ارائه کند تا مدیران ارشد بهترین جواب را انتخاب نمایند. ارائه بهترین جواب بدون بهره گیری از روشهای علمی غیرممکن است. با توجه به نیاز کشور به متخصصین برنامه ریز در بخش صنایع ، این رشته از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آخرین مهلت ثبت نام
دانش پژوهان برای 45 نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا آخر هفته%35 تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام رشته آمادگی طرح فراگیر صنايع (گرایش سيستم و بهره وري)
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 880,000 تومان
تخفیف ویژه دارد
طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت ثبت نام قیمت ثبت نام آنلاین
طلایی تا آخر هفته 45 نفر
7 نفر باقیمانده
880,000 تومان
592,000 تومان
پرداخت آنلاین
آینده شغلی
ا- تصدی مدیریت واحدهای صنعتی.2- تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسائیهای سیستمی و نیز بهره وری در مدیریت واحدهای صنعتی و ارائه ايده برای بهبود بهره وری و نیز مدیریت آنها با استفاده از روشهای کمی و نظام گرا.

3- انجام تحقیق و بررسی در زمینه روشهای مدیریت و بهبود این روشها با توجه به شرایط کشور.

4-تدريس در موسسات آموزش عالي آزاد و دانشگاهها

دروس ترم یک
آمار و احتمال مهندسی پیشرفته

3 واحد

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

3 واحد

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران 3 واحد

 

ثبت نام
پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین

 

لطفا اگر سوالی باقیست با ما مطرح کنید

نام و نام خانوادگی

شماره موبایل


رزرو برای ثبت نام در روزهای آتی

نام و نام خانوادگی

شماره موبایل


 

پاسخ بدهید