علوم اقتصادی (اقتصاد انرژی و اقتصاد و تجارت الکترونیک )

علوم اقتصادی (اقتصاد انرژی و اقتصاد و تجارت الکترونیک )

علوم اقتصادی (اقتصاد انرژی و اقتصاد و تجارت الکترونیک )

علوم اقتصادی (اقتصاد انرژی و اقتصاد و تجارت الکترونیک ) | سرنوشت یک کشور در رشته های مختلف اجتماعی، علمی و صنعتی است که در تمامی این رشته ها اقتصاد نقش پر رنگی دارد.

با کمک دانش علوم اقتصادی می توان روند رشد اقتصادی کشور را به سوی بهتر شدن و موفقیت های بیشتر حرکت داد.

یکی از پر کاربرد ترین شاخه های علوم اقتصادی، اقتصاد بازرگانی می باشد که در آن فرد با اصول و جوانب توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید، بازاریابی، قوانین مالیات، انواع حسابرسی ها و حسابداری آشنا می شود.

خودکفائی، استقلال، تامین قسط، رفاه اجتماعی و سیاستهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور، تامین اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، تخصیص مطلوب منابع و حل سایر مسائل اقتصادی،ضرورت اهمیت تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد بر اساس این برنامه روشن و موجه می گردد.


آینده شغلی علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد انرژی، اقتصاد و تجارت الکترونیک)

علـوم اقتصادی (گرایش اقتصاد انرژی، اقتصاد و تجارت الکترونیک) به بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی می پردازد و راه حل هایی را با استفاده از نظریه های اقتصاد در بخش های خرد و کلان ارائه می دهد.

موقعیت های شغلی عبارتند از:

 • اقتصاد دان
 • تحلیلگر ریسک مالی
 • برنامه ریز مالی
 • مشاور امور مالی
 • پژوهشگر اقتصادی
 • مشاور در امور سرمایه گذاری

 

  مبلغ :   ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۲ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته 

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی

   • اقتصاد خرد (۴ واحد)
   • اقتصادسنجی (۳ واحد)

   دروس ترم یک کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک

   • اقتصاد خرد (۴ واحد)
   • اقتصادسنجی (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات