فراخوان جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 4 بخش «ایده برتر»، «مقاله برتر»، «پایان نامه برتر» و «اختراع برتر» اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی، طبق اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کلیه متقاضیان تا 30 آذرماه سال جاری برای ثبت نام از طریق وبگاه ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آدرس http://Stemcell.isti.ir اقدام نمایند.
گفتنی است، شرایط متقاضیان جهت شرکت در بخش مقاله برتر شامل؛ «متقاضی باید اسم اول مقاله باشد»، « اولین آدرس مکاتبات ذکر شده در مقاله، کشور جمهوری اسلامی ایران باشد»،« متقاضی شرکت کننده می بایست تا زمان شروع فراخوان زیر 35 سال تمام باشد»،« تاریخ چاپ مقاله مربوط به سال های 2014 و 2015 باشد»،« زمینه تخصصی مقاله می بایست در حوزه های علوم پایه سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی، سلول درمانی و درمان بر پایه سلول های ایمنی باشد» است و 5 سکه بهار آزادی به عنوان جایزه این بخش در نظر گرفته شده است.

 

دبیر جایزه ملی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی درباره شرایط متقاضیان برای حضور در بخش پایان‌نامه برتر اظهار کرد: نگذشتن بیش از یکسال از زمان فارغ‌التحصیل شدن متقاضی در زمان شروع فراخوان و مورد بررسی قرارگرفتن تنها پایان‌نامه‌هایی که دارای صورتجلسه دفاع است در این بخش از جمله شرایطی است که باید رعایت شود.

بخشنده یادآور شد: متقاضی باید حداقل دو مقاله پذیرفته شده مستخرج از پایان‌نامه با شرایط ضریب تاثیر یکی از مقالات بالای 2 و ضریب تاثیر مقاله دوم بالای 4 را داشته باشد و ثبت اختراع بین‌المللی معادل مقاله آن با ضریب تاثیر بالای چهار است.

به گفته وی، متقاضیان جهت شرکت در بخش اختراع برتر باید گواهی ثبت اختراع بین‌المللی داشته و فرم فناوری را تکمیل و ارسال کنند.

در بخش اختراع برتر نیز، پنج سکه بهار آزادی به عنوان جایزه در نظر گرفته شده که به اختراعات برتر برگزیده شده اهدا می‌شود.

وی به شرایط متقاضیان جهت شرکت در بخش ایده‌های برتر اشاره کرد و گفت: متقاضیان در زمان شروع فراخوان، باید دانشجو باشند و هر متقاضی می‌تواند تنها یک ایده ثبت کرده و محل انجام ایده باید مشخص باشد.

بخشنده با اشاره به جوایز برندگان بخش ایده‌های برتراظهار کرد: جوایز نفر اول در این بخش پنج سکه تمام بهار آزادی، نفر دوم چهار سکه تمام بهار آزادی، نفر سوم سه سکه تمام بهار آزادی و نفر چهارم تا دهم یک سکه تمام بهار آزادی است.

منبع : دانشگاه پیام نور

پاسخ بدهید