زمان ثبت‌نام: ثبت‌نام دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور از روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۹آغاز وتا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
داوطلبان عزیز برای ثبت‌نام در دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور لازم است از تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۹ تا ۱۲/۰۹/۱۳۹۹ به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با تکمیل اطلاعات اولیه و پرداخت اینترنتی مبلغ۰۰۰/۹۵۰ ریال (معادل نودوپنج هزار تومان) با استفاده از کارت‌های اعتباری عضو شبکه شتاب هر یک از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

پاسخ بدهید