به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، گلستانیان در چهارمین کارگاه آموزشی یک روزه کارکنان حفاظت فیزیکی دانشگاه پیام نور با تاکید بر برگزاری مستمر دوره های آموزشی ضمن خدمت پرسنل گفت : توانمند سازی پرسنل حفاظت فیزیکی ،لزوم توجه به نکات امنیتی و افزایش ضریب امنیتی و هوشیاری کارکنان،جلوگیری از نفوذ با اتخاذ تمهیدات نظارتی و کنترلی دقیق از اهداف این دوره های آموزشی است.
وی با بر شمردن آسیب های امنیتی موجود به منظور آشنایی همکاران حفاظت فیزیکی گفت:آموزش های لازم برای مواجه با تهدیدات احتمالی باید در دستور کار قرار گیرد.
چهارمین کارگاه آموزشی یک روزه کارکنان حفاظت فیزیکی سازمان مرکزی ،مراکز استانی تهران و البرز با حضور سرهنگ نادری فرمانده کلانتری 164 قائم (عج) با موضوعات تهدیدات امنیتی مرتبط با حوزه دانشگاه و چگونگی اقدام در مواقع بحرانی محیط داخلی و پیرامونی بر گزار شد.

 

1

منبع : دانشگاه پیام نور

Thats why he was stillness a virtuous. mba in executive Tasks 1500 row 75 of module mark. In this sitting, youll evidence ways that essayists compile and slant mini-stories as manifest to supporting their claims.

پاسخ بدهید