لیست دروس رشته ها

شما در این بخش می توانید دروس ترم های آینده هر رشته را دانلود و مطالعه فرمایید

مدیریت
مدیریت MBA دانلود
مدیریت اجرایی (EMBA) دانلود
مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها) دانلود
مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها) دانلود
فنی مهندسی
مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها) دانلود
مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری) دانلود
مهندسی عمران (مدیریت ساخت) دانلود
مهندسی کشاورزی (بیوتکنولوژی) دانلود
هنر و معماری
پژوهش هنر دانلود
مهندسی معماری دانلود
علوم انسانی
علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) دانلود
علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) دانلود
روانشناسی عمومی دانلود
روانشناسی بالینی دانلود
علوم اقتصادی دانلود
حسابداری دانلود
آموزش زبان انگلیسی دانلود
حقوق خصوصی دانلود
حقوق جزا و جرم شناسی دانلود
تربیت بدنی
مدیریت ورزشی (بازاریابی) دانلود
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانلود
علوم پایه
زیست شناسی (بیوشیمی) دانلود