مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی

زبان انگلیسی در سه گرایش آموزش، ترجمه و ادبیات انگلیسی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی تدریس می شود.رشته مترجمی زبان انگلیسی رشته‌ ای است که در آن کار ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس به دانشجویان آموخته می‌شود.

 


آینده شغلی مترجمی زبان انگلیسی

بازار کار رشته مترجمی زبان انگلیسی نسبت به مترجمی سایر زبان ها گسترده تر است. دلیل آن هم نیاز روزافزون سازمانها و افراد به این شاخه از مترجمی زبان می باشد.
یک مترجم مسلط به زبان انگلیسی می تواند در زمینه های شغلی زیر فعالیت کند:
) فعالیت در مراکز آموزشی دولتی و خصوصی به عنوان مترجم
۲)فعالیت در وزارت امور خارجه که یکی از اصلی ترین مراکز جذب دانشجو در این رشته می باشد.
۳)کار در مراکزی که ارتباط مستقیمی با خارجیان و کشورهای خارجی دارند.
۴)در زمینه های فرهنگی نظیر فعالیت های که میتوانند در سمینارها،جشنواره ها،نمایشگاه ها انجام دهند.
۵)ترجمه آثار خارجی به کمک موسسات دولتی وخصوصی که در اصل به عنوان یک حامی محسوب می شوند.
۶)حضور در مراکز دولتی و خصوصی به عنوان مترجم و رابط بین این موسسات با موسسه های خارجی در زمینه صنعت و معدن و….
۷)فعالیت در فضای مجازی راه اندازی یک سایت ترجمه می توانند .
۸)مترجمی جزو مشاغل خانگی نیز محسوب می شود. علاقه مندان به این رشته بخصوص خانم های مترجم می توانند در خانه کسب و کار خود را، راه اندازی کنند.


 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • زبانشناسی کاربردی و ترجمه (۲ واحد)
   • روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه (۲ واحد)
   • نظریه های ترجمه (۲ واحد)
   • نادب فارسی در ادبیات جهان(۲ واحد)

   مشاهده مجوزات