مجوزات

مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان در سال ۱۳۸۴ با هدف برآورد نیاز آموزشی شیفتگان علم و آگاهی به عنوان یکی از مراکز آموزشی با مجوز قطعی شماره ۱۱۵۵/۲۴ مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز نموده است. در این لینک  می توانید اسامی موسسات مجاز فراگیر پیام نور را در سایت وزارت علوم و تحقیقات فناوری مشاهده نمایید.

همچنین با کلیک بروی هر یک از تصاویر زیر می توانید تصویر بزرگ مجوزات موسسه را مشاهده نمایید.

oloom faragir
nashr elmikarbordi
estandard hamayesh

نظرات مرتبط با "مجوزات"

پاسخ بدهید