مجوزات

دانش پژوهان در سال ۱۳۹۵ با هدف برآورد نیاز آموزشی شیفتگان علم و آگاهی به عنوان یکی از انتشارات آموزشی با مجوز قطعی شماره ۴۸۳۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده است. در زیر می توانید مدارک و مجوزات انتشارات دانش پژوهان را مشاهده نمایید.

همچنین با کلیک بروی هر یک از تصاویر زیر می توانید تصویر بزرگ مجوزات را مشاهده نمایید.

nashr

پاسخ بدهید