مجوزات

مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان در سال ۱۳۸۴ با هدف برآورد نیاز آموزشی شیفتگان علم و آگاهی به عنوان یکی از مراکز آموزشی با مجوز قطعی شماره ۱۱۵۵/۲۴ مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز نموده است. در این لینک  می توانید اسامی موسسات مجاز فراگیر پیام نور را در سایت وزارت علوم و تحقیقات فناوری مشاهده نمایید.

همچنین با کلیک بروی هر یک از تصاویر زیر می توانید تصویر بزرگ مجوزات موسسه را مشاهده نمایید.

oloom faragir
nashr elmikarbordi
estandard hamayesh

پاسخ بدهید