مجوزات

دانش پژوهان در سال ۱۳۹۵ با هدف برآورد نیاز آموزشی شیفتگان علم و آگاهی به عنوان یکی از انتشارات آموزشی با مجوز قطعی شماره ۴۸۳۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده است. در زیر می توانید مدارک و مجوزات انتشارات دانش پژوهان را مشاهده نمایید.

همچنین با کلیک بروی هر یک از تصاویر زیر می توانید تصویر بزرگ مجوزات را مشاهده نمایید.

nashr

نظرات مرتبط با "مجوزات"

پاسخ بدهید