مدیریت دولتی

رشته مدیریت دولتی

مدیریت دولتی کلیه گرایش ها بجز مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)، به منظورتربیت مدیران شایسته ای است که بتوانند وظایف پنج گانه محوله را به نحو احسن در سازمان ها و تشکیلات دولتی کشور انجام دهند بنیانگذاری گردیده. این وظایف عبارتند از:

 • برنامه ریزی و اجرای آن
 • سازمان دهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک سازمان در جهت افزایش مهارت پرسنل در پرداختن به کارهای جزئی
 • عملیات امور استخدامی یا کارگزینی کارکنان جدید
 • هدایت و راهبری
 • نظارت و کنترل

آینده شغلی مدیریت دولتی

این رشته به دلیل برخورداری از گرایش ها و زیرمجموعه های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش های دولتی و خصوصی است.

در زمینه های تشکیلات سازمانی، منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مدیریت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی .

فعالیت به عنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست گذاری های بخش دولتی.

اداره امور سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی با توجه به وسعت عمل، تنوع و پیچیدگی مسائل مطروحه.

با توجه به گسترده‌تر شدن نقش دولت در جمهوری اسلامی نیاز به تربیت مدیرانی که بامشکلات، نارسایی‌ها و مسایل موجود در جامعه آشنا بوده و توانایی تفکر، تشخیص و شناخت، بررسی، تجزیه و تحلیل و ارائه راه‌حل‌های ممکن برای آن‌ها را داشته باشند، هر روز برجسته‌تر شده و اهمیت و ضرورت بیشتری می یابد.

 


 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   ثبت نام آنلاین

    


   گرایش های مدیریت دولتی

   • گرایش بودجه و مالیه عمومی
   • گرایش خط مشی گذاری عمومی
   • گرایش مدیریت تحول
   • گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
   • گرایش مدیریت رفتار سازمانی
   • گرایش طراحی سازمانهای دولتی

   دروس ترم یک

   • حقوق اساسی سازمان های دولتی (۲ واحد)
   • مدیریت منابع انسانی پیشرفته (۲ واحد)
   • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (۲ واحد)
   • اداره امور عمومی در اسلام (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات