مدیریت دولتی (منابع انسانی)

رشته مدیریت دولتی

مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی)

هدف رشته کارشناسی ارشد مـدیریت منابع انسانی، تبیین سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مـدیریت است، که بستگی به جنبه هایی از فعالیت‌ کارکنان، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان است.
کارشناسی ارشد مـدیریت دولتی گرایش منابع انسانی با علومی چون مدیریت رفتار، روانشناسی صنعتی (روانشناسی کار)، اقتصاد نیروی انسانی، آمار و کامپیوتر ارتباطی تنگاتنگ دارد. کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی باید برای سازمان ها ارزش آفرینی کند. این ارزش آفرینی هم برای کارکنان و سازمان می باشد و هم برای مشتریان سازمان، سرمایه گذاران و همچنین جامعه است.


آینده شغلی مدیریت دولتی

مدیریت دولتی به دلیل برخورداری از گرایش ها و زیرمجموعه های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش های دولتی و خصوصی است.

فارغ التحصیلان در زمینه های تشکیلات سازمانی، منابع انسانـی، سیستم های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مـدیریت در سطوح کارشناسی و مـدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت هستند.

هم چنین می توانند به عنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست گذاری های بخش دولتی می توانند فعالیت کنند.

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی باید برای سازمان ها ارزش آفرینی کند. این ارزش آفرینی هم برای کارکنان و سازمان می باشد و هم برای مشتریان سازمان، سرمایه گذاران و همچنین جامعه است.

 


 

  مبلغ :   ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۲ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته 

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • نظریه های اداره عمومی (۲ واحد)
   • نظریههای پیشرفته سازمان و مدیریت (۲ واحد)
   • مدیریت استراتژیک منابع انسانی (۲ واحد)
   • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات