مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی تولید و عملیات

مدیریت صنعتی تولید و عملیات

مدیریت صنعتی یکی از شاخه های علوم انسانی است که مربوط به شناخت مسائل شغلی، علل کاهش بهره وری در تولید و صنعت، چگونگی استفاده از علم مدیریت در امر بهبود کسب و کارهای صنعتی، شناخت مشکلات محیط های صنعتی با بهبود بهره وری در زمان و بهره وری در مکان یابی و بهره وری در هزینه ها از طریق پیاده سازی طرح های امکان سنجی و اقتصاد مهندسی می باشد.

 


آینده شغلی مدیریت صنعتی

با دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد مـدیریت صنعتی فرد می تواند در زمینه های ذیل مشغول به کار گردد.
۱- استخدام در کارخانجات صنعتی
۲- فعالیت در مراکز دولتی نظیر بهزیستی، شهرداری و سازمان های مربوطه
۳- به عنوان مدیر در واحدهای کوچک دانشگاه آزاد و یا دوره های فراگیر و یا موسسات آموزش عالی آزاد
۴- با اخذ مجوز اقدام به تاسیس شرکت نماید.


 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • زبان تخصصی (۲ واحد)
   • نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته (۲ واحد)
   • تحلیل آماری (۲ واحد)
   • سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته(۲ واحد)

   مشاهده مجوزات