مدیریت مالی

مدیریت مالی

مدیریت مالی

مدیریت مالی | در عرصه اقتصادی و بنگاه داری با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها؛ متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام‌های مالی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند

دانشجویان در رشته مدیریت مالـی با تئوری‌ها و نظریه های مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا می‌شوند. آنها با ارائه راهکار‌هایی برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری، گام‌های مؤثری در حل مشکلات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان ها بردارند. دانش‌آموختگان علاوه بر توانایی تجزیه ، تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی می‌توانند وضعیت مالی شرکت‌ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند. از سوی دیگر در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمان‌ها، نقش اساسی ایفا کنند.
کارشناسی ارشد مدیریت مالـی قبل از سال۱۳۸۸ به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد. در کنکور نیز دروس یکسان با ضرایب یکسان با مدیریت بازرگانی داشتند. اما به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها بر موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۸ به یکی از گرایشات مستقل کارشناسی ارشد مدیریت تبدیل شد. 


آینده شغلی مدیریت مالی

با تسلط به مباحث تئوری مـدیریت مالـی  می توانند در مشاغل مرتبط سازمانی از جمله

 • معاونت مالی
 • معاونت سرمایه گذاری 
 • معاونت تامین مالی
 • اعتبارات مالی در بانکها
 • ارزیابی اقتصادی پروژه ها
 • شرکتهای سرمایه گذاری
 • بورس اوراق بهادار

مشغول بکار شوند.


 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۲ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   ثبت نام آنلاین

   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (۲ واحد)
   • حسابداری مدیریت (۲ واحد)
   • بازار پول و سرمایه (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات