مدیریت بازاریابی ورزشی

مدیریت بازاریابی ورزشی

مدیریت بازاریابی ورزشی

مدیریت بازاریابی ورزشی یکی از مدیریتهای جدیدی است که از چند دهه پیش در دانشگاههای معتبر جهانی به عنوان یکی از گرایشها و تخصص های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطوح مختلف کارشناسی ، کارشناسی ارشد و مقطع دکتری جایگاه ویژه ای برای خود یافته است .امروزه نگرش دانشگاهی و علمی به این گرایش دستاوردها و یافته های پژوهشگران و متخصصان این رشته می باشد.

فلسفه وجودی مـدیریت در تربیت بدنی بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد . پس بنابراین وجود مدیرانی کارآمد و اثر بخش برای سازمانها و بویژه سازمانهای ورزشی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. هدف از این تحقیق آشنایی با فرآیند مـدیریت در حیطه تربیت بدنی و ورزش می‌باشد.


آینده شغلی مدیریت بازاریابی ورزشی

 1. تدریس درس مـدیریت ورزشی در دوره های کاردانی و کارشناسی
 2. تدریس در کارگاه های آموزشی مدیران ورزشـی
 3. اداره امور و کارشناسی سازمانهای ورزشی دولتی و خصوصی
 4. اداره امور و کارشناسی فدراسیونها و هیئت ها و انجمن های ورزشی
 5. سرپرستی تیم ها و کاروانهای ورزشی
 6. اداره و کارشناسی اماکن ورزشی

 

  مبلغ :   ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته 

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

   • مبانی سازمان و مـدیریت در ورزش (۲ واحد)
   • اصول و مبانی بازاریابی ورزشی (۲ واحد)
   • ارتباطات ورزشی (۲ واحد)
   • روش تحقیق در مدیریت ورزش (۲ واحد)

   مشاهده مجوزات


   پاسخ بدهید