مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

معرفی رشته مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار یعنی کلیه عملیاتی که از تولید تا فروش و خدمات پس از فروش کالا یا خدمات را شامل می شود و به صورت مکرر اتفاق می افتد و به منظور پرورش مدیران کارآمد برای اداره سازمانهای اقتصادی – اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است.
از آنجا که در ایران آموزش مدیریت به سه شاخه اصلی بازرگانی، صنعتی و دولتی تقسیم می شود برای اکثر متقاضیان این گمان پیش می آید که مدیریت کسب و کار تنها در برگیرنده مباحث مدیریت بازرگانی است و به طور مثال برای مدیریت صنعتی باید به سراغ رشته دیگری رفت در حالی که این تصور کاملا اشتباه است.


آینده شغلی مدیریت کسب و کار

  • اداره و راهبری مؤثر و کارآمد سازمان یا یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش های تولیدی، بازاریابی و فروش، اطلاعات و مالی
  • طراحی، هدایت و رهبری تحول در کل سازمان پس از کسب تجارب عملی در مدیریت
  • کارآفرینی با ایجاد فعالیت های جدید در درون سازمان و یا ایجاد سازمانهای جدید
  • ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های مزبور به مدیران سازمانهای اقتصادی و اجتماعی
  • ایجاد تحول در یک بخش تخصصی سازمان

توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مـدیریت در سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی است. با بهبود مـدیریت است که می‌توان بهره‌وری را افزایش داد و از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، کالا و خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت‌های زیادتری را بوجود آورد.


 

    مبلغ :   ۱۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
    ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
    آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته 

     


    گرایش های مـدیریت کسب و کار

    • گرایش استراتژی
    • گرایش بازاریابی
    • گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
    • گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
    • گرایش عملیات زنجیره تأمین
    • گرایش فناوری
    • گرایش مالی

     

    دروس ترم یک کارشناسی ارشد

    • مـدیریت استراتژیک (۳ واحد)
    • زبان تخصصی (۲ واحد)
    • نظریه های سازمان و مـدیریت (۳ واحد)

    مشاهده مجوزات