معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه یکی از راهبردهای اجرایی دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده، برگزاری کارگاه های آموزشی است گفت: اولین کارگاه آموزشی «ثبت پتنت (اختراع)» و «تجاری سازی» ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیران پژوهش و کارآفرینی استانها در روز یکشنبه ۱۲ مهرماه جاری برگزار می شود.
دکتر علیپور افزود: این کارگاه ها به صورت حضوری از ساعت ۸ تا ۱۲ برای اعضای هیئت علمی سازمان مرکزی و استان تهران در سالن کنفرانس دفتر ریاست در محل سازمان مرکزی دانشگاه برگزار و از طریق ویدئو کنفرانس برای همه استانهای کشور قابل بهره برداری خواهد بود و شرکت کنندگان در کارگاه گواهی دریافت می نمایند.

پاسخ بدهید