یکی از موارد مهم در داشتن یک برنامه ریزی درسی موفق، منطقی بودن ساعت کاری برنامه ریزی درسی و تحصیلی است. ساعت کاری برنامه خود را آنقدر بالا در نظر نگیرید که نتوانید آن را انجام دهید. به هرحال شما باید در کلاسهای مدرسه و یا شاید کلاسهای آموزش خصوصی هم شرکت کنید و ساعت کاری برنامه را باید متناسب با وقت باقیمانده در نظر بگیرید.

خیلی از افراد وقتی می خواهند یک برنامه درسی و تحصیلی برای خودشان در نظر بگیرند، آنقدر ایده ال به قضیه نگاه کرده و برنامه را آنقدر رویایی می نویسند که اجرا کردن آن عملا غیر ممکن خواهد بود.

در برنامه درسی خودتان ساعات حضور در کلاسهای تدریس مدرسه و یا تدریس خصوصی، ساعتهایی که در راه هستید و ساعتهایی که برای استراحت و تفریح لازم دارید را در نظر بگیرید. در ادامه بر روی وقتی که باقی می ماند سرمایه گذاری کنید.

می توان به صورت هفتگی هم با این قضیه برخورد کرد. اول هفته بر روی کاغذ وقتی که برای حضور در کلاسهای تدریس مدرسه و یا آموزش خصوصی، ساعتهایی که در راه هستید و ساعتهایی که برای استراحت و تفریح لازم دارید و …. لازم دارید را بنویسید و تعیین کنید که مثلا در هفته پیش رو برای مطالعه چند ساعت وقت دارم. سپس، برنامه درسی خود در هفته آینده را بر مبنای وقتی که دارید در نظر بگیرید.

پاسخ بدهید