مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

معرفی رشته مهندسی شیمی

دوره کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مهندسـی شیمی دارای گرایش های: پلیمر ، صنایع غذایی، محیط زیست، طراحی فرآیند است که مشتمل بر دروس نظری پیشرفته مهندسـی شیمـی و پایان‌نامه پژوهشی در یکی ازموضوعات مربوط به مهندسـی شیمـی می‌باشد.

مهندسی شیمـی در زمینه های مهندسی شیمـی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و ژنتیک را در بر می گیرد.
متخصصان و محققانی مهندسـی شیمی بتوانند نیازهای مختلف صنایعی که با بیوتکنولوژی درگیر می باشند را برطرف کنند.

بیوتکنولوژی در صنایع مختلفی کاربرد دارد مانند: صنایع دارویی، غذایی، نفت و پتروشیمی، شیمیایی،تولید انرژی، تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی، رفع آلودگیهای زیست محیطی در خاک، آب و هوا، صنایع استخراج فلزات از سنگهای معدنی .

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی یکی از دانش‌های مدرن و در حال توسعه توسط دانشمندان به صورت کاربرد موجودات، سیستم‌ها و فرآیندهای بیوشیمیایی جهت تولید و سرویس دادن به صنایع تعریف شده است.


آینده شغلی مهندسی شیمی

فارغ التحصیلان  بعنوان یک مهندس یا محقق در صنایع مختلفی که درگیر بیوتکنولوژی هستند و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه فعالیت کنند.
با توجه به رشد روزافزون بیوتکنولوژی در ایران و جهان و نقشی که زمینه مهندسی شیمی در پیشبرد بیوتکنولوژی دارد تربیت کارشناسان ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی از اهمیت بالایی برخوردار است.


 

  مبلغ :   ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ظرفیت:    ۴۵ نفر ۲ نفر باقیمانده
  آخرین مهلت ثبت نام: پایان هفته

   ثبت نام آنلاین

    


   دروس ترم یک کارشناسی ارشد

    • انتقال حرارت پیشرفته (۳ واحد)
    • ریاضیات مهندسی پیشرفته (۳ واحد)
    • ترمودینامیک پیشرفته (۳ واحد)

   ۳

   مشاهده مجوزات