حسابداري‌ يك‌ سيستم است‌ كه‌ در آن‌ فرآيند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت‌، خلاصه‌ كردن‌ اطلاعات‌ و تهيه‌ گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری در شكل‌ها و مدل‌های خاص‌ انجام‌ می گيرد. تا افراد ذینفع‌ درون‌ سازمانی مثل‌ مديران‌ سازمان‌ يا برون‌سازمانی مثل‌ بانك‌ها، مجمع‌ عمومی سازمان‌ مورد نظر يا مقامات‌ مالياتی بتوانند ازاين‌ اطلاعات‌ استفاده‌ كنند. از سوی ديگر يك‌ حسابدار متخصص‌، در آينده‌ می تواند مدير مالی يك‌ سازمان‌ يا شركت‌ گردد؛ يعني‌ مي‌تواند به‌ مديريت‌ يك‌ شركت‌ ايده‌ بدهد كه‌ منابع‌ موجودش‌ را در چه‌ راه‌هایی سرمايه‌گذاري‌ نمايد تا استفاده‌ بهينه‌ كند يا اگر شركت‌ به‌ منابع‌ مالی جديد نياز داشت‌ يك‌ مدير مالی براساس‌ دانش‌ آكادميك‌ خود می تواند بگويد كه‌ از چه‌ طريقی بايد تأمين‌ مالی كرد .

برنامه درسی (سرفصل) کارشناسی ارشد حسابداری:

منابع ترم اول دوره دانشپذیری حسابداری:

نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی      مولف-مترجم    ناشر
حسابرسی پیشرفته(3 واحد) فلسفه حسابرسی یحیی حساس یگانه علمی فرهنگی
حسابداری دولتی  پیشرفته 1 (3 واحد) حسابداری وکنترلهای مالی دولتی جعفر باباخانی دانشگاه علامه
حسابداری مدیریت (3 واحد) حسابداری مدیریت با تاکید استراتژیک
حسابداری مدیریت نشریه 131

بلوچر ترجمه پارسائیان
رضا شباهنگ

ترمه
سازمان حسابرسی

 

درس‌های اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل‌ :

  • دروس‌ پايه‌:

روانشناسی عمومی، جامعه‌ شناسی، اصول‌ علم‌ اقتصاد، رياضيات‌ پايه‌، آمار كاربردی، مباني‌ كاربرد كامپيوتر، پژوهش‌ و عمليات‌، مديريت‌ توليد، حقوق‌ بازرگانی، پول‌ و ارز بانكداری ، مباني‌ سازمان‌ مديريت‌، توسعه‌ اقتصادی، ماليه‌ عمومی، روش‌ تحقيق‌.

  • دروس‌ اصلی و تخصصی:

اصول‌ حسابداری، حسابداری ميانه‌، حسابداری پيشرفته‌، حسابداری ‌صنعتی، حسابرسی، حسابداری مالياتی، اصول‌ تنظيم‌ و كنترل‌ بودجه‌، مديريت‌ مالی، متون‌ حسابداری.

 

توانايي‌های لازم‌ :

يك‌ حسابدار بايد بتواند به خوبی گزارش‌ كارهای خود را ارائه‌ دهد. بنابراين‌ بايد به ادبيات‌ فارسی مسلط‌ بوده‌ و نگارش‌ خوبی داشته‌ باشد. همچنين‌ دانشجوی اين‌ رشته‌ بايد تحمل‌ ساعت‌ها كار در پشت‌ يك‌ ميز و صندلی و سروكار داشتن‌ با اعداد و ارقام‌ را داشته‌ و دقيق‌ و منظم‌ باشد تا در جمع‌‌بندی اعداد و ارقام‌ دچار مشكل‌ نگردد و در نهايت اين كه يك حسابدار براي موفقيت در اين دنیای پر از رقابت و تغيير و تحول بايد خلاق، مبتكر، صبور و منضبط باشد.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :

فرصت‌های شغلي‌ يك‌ حسابدار بسيار گسترده‌ است‌ و از پايين‌ترين‌ سطح‌ تا بالاترين‌ سطح‌ را در بر مي‌گيرد. به همين دليل تعداد فارغ‌التحصيلان‌ بيكار اين‌ رشته‌ از بيشتر رشته‌ها كمتر است‌. چون‌ از يك‌ مؤسسه‌ كوچك‌ گرفته‌ تا بزرگترين‌ كارخانه‌های كشور حداقل‌ براي‌ تهيه‌ اظهارنامه‌ مالياتی به‌ حسابدار  نيازمند هستند.

1

پاسخ بدهید