این رشته از حقوق که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد که عمدتا شامل علوم جنایی تجربی از یک سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر می‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونه‌های مختلفی از این شاخه از حقوق شده است که در گذشته سابقه‌ای نداشته است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وکیفر‌شناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است که بی‌تردید مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شکلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند که در ذیل به تعریف و تبیین اجمالی آن‌ها و سایر رشته‌های مرتبط می‌پردازیم :

حقوق جزای عمومی علمی است که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می پردازد.

حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزا ماهوی است که به مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاکم بر آن‌ها و مجازات‌هایی که ممکن است مورد حکم واقع شوند.

حقوق جزای شکلی (آیین دادرسی کیفری) : آیین دادرسی کیفری که در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حکم مجازات اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای کشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، ‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تکالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.
جرم‌شناسی ، علمی است که به مطالعه‌ی علمی و روشمند پدیده‌ی مجرمانه می‌پردازد.

1271512062_yurist

منابع ترم اول دوره دانشپذیری گرایش حقوق جزا:

نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی      مولف-مترجم    ناشر

جرم شناسی(۲ واحد)
مبانی جرم شناسی (جلد ۱) مهدی کی نیا دانشگاه تهران
متون فقه جزایی ۱ (۲ واحد) شرح المعه شهید ثانی هر انتشاراتی
حقوق جزای عمومی ۱ (۲ واحد) حقوق جزای عمومی ۱ محمد اردبیلی میزان
متون حقوقی به زبان خارجی (۱ واحد) Criminal Law Elliot میزان
آیین دادرسی کیفری(۲ واحد) آیین دادرسی کیفری ۱و۲
محمد آشوری سمت

جدول ارائه دروس ترم های بالاتر کارشناسی ارشد حقوق جزا در دانشگاه پیام نور:

ترم دوم ( ۱۱ واحد) ترم سوم ( ۱۲ واحد)
اصول فقه ۱ ( ۲ واحد) روانشناسی جنایی ( ۲ واحد)
روش تحقیق ( ۱ واحد) جامعه شناسی جنایی ( ۲ واحد)
حقوق جزای بین الملل ( ۲ واحد) پلیس علمی و کشف جرائم ( ۲ واحد)
مسئولیت مدنی ( ۲ واحد) متون حقوقی ۲ به زبان خارجی ( ۲ واحد)
حقوق جزای اختصاصی ( ۲ واحد) حقوق جزای اختصاصی تطبیقی ( ۲ واحد)
پزشکی قانونی ( ۲ واحد) متون فقه جزایی ۲ ( ۲ واحد)

ترم چهارم :

پژوهش محور پایان نامه ( ۴ واحد)
آموزش محور حقوق جزای اختصاصی ۲ ( ۲ واحد) + سمینار ( ۲ واحد)

آینده شغلی و بازار کار دانش آموختگان حقوق جزا و جرم شناسی :

امروزه با فنی و تکنیکی شدن مرتکبان جرم و پیچیدگی‌های برخی از جرایم ارتکابی که طبیعتاً با فنی شدن جوامع در ارتباط است شاهد تخصصی شدن سیستم عدالت کیفری هستیم. تشکیل و تاسیس دادسراها و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم در کشور ما ، مانند مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی (که به تعقیب و محاکمه مجرمان اقتصادی می‌پردازد‌) دادگاه کیفری استان (که به جرایم سنگین و شدیدی از جمله قتل عمد رسیدگی می‌کند) و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار و … نشانگر اهمیت تخصص در رسیدگی‌های کیفری است ، از سوی دیگر امروز شاهد تخصصی شدن وکالت در دعاوی کیفری هستیم ، ‌در برخی از کشورها از جمله آمریکا ورود به محاکم جنایی به عنوان وکیل تخصص ویژه جزایی می‌طلبد برای نمونه وکلایی حق وکالت در جرایمی مانند قتل عمدی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند که در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل کرده و یا این که دارای پروانه مخصوص وکالت در این حوزه‌ها باشند ، امری که متاسفانه در کشور ایران خیلی به آن توجه نشده است با این حال وکلایی که در کشور ما به طور تخصصی در حوزه قتل عمد و سایر حوزه‌ها فعالیت می‌کنند بسیار موفق تر از سایر وکلایی هستند که کاملا عمومی عمل می‌کنند

پاسخ بدهید