موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و عمومي تقسيم مي‌شود.بر پايه اين تقسيم‌بندي كليه رشته‌هاي مرتبط با حقوق داخل كشور در يكي از دو گروه فوق قرار مي‌گيرند ، بنا براين حقوق خصوصي در معنای عام شامل كليه‌ی رشته‌هايي است كه قواعد حقوقي مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با يكديگر را تنظيم مي‌كند و حقوق‌عمومي تنظيم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با يكديگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصي دانشگاه‌هاي كشور به طور كلي به دو حوزه‌ی حقوق مدني و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهاي درسي ديگري نيز در اين رشته تدريس مي‌شود ولي تاكيد اصلي بر آموزش حقوق مدني و حقوق تجارت در سطوح پيشرفته و تطبيقي است.

45gcv63

منابع ترم اول دوره دانشپذیری گرایش حقوق خصوصی:

نام درس (تعداد واحد درسی)
 
منابع درسی مولف-مترجم ناشر
اصول فقه 1 (1 واحد)
الموجز
آیت الله سبحانی دار الفکر
حقوق مدنی 1 (2 واحد)
سقوط تعهدات
شهیدی مجد
متون حقوقی به زبان خارجی (2 واحد)
Essential contract Law
Monanan Toutedge
آیین دادرسی مدنی (2 واحد)
جلد دوم آیین دادرسی مدنی
شمس دراگ
حقوق تجارت(2 واحد)
حقوق تجارت جلدهای2و3و4

 

اسکینی
سمت

جدول ارائه دروس ترم های بالاتر کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه پیام نور:

ترم دوم ( 11 واحد) ترم سوم ( 11 واحد)
حقوق بین الملل خصوصی ( 2 واحد) مسئولیت مدنی ( 2 واحد)
متون فقه 1 ( 1 واحد) حقوق رقابت تجاری ( 2 واحد)
داوریهای بین المللی ( 2 واحد) قواعد فقه ( 2 واحد)
آئین نگارش آرائ قضایی ( 2 واحد) حقوق مدنی 2 ( 2 واحد)
اصول فقه 2 ( 2 واحد) سمینار ( 1 واحد)
متون فقه 2 ( 2 واحد) حقوق تجارت بین المللی ( 2 واحد)

ترم چهارم :

پژوهش محور پایان نامه ( 4 واحد)
آموزش محور حقوق مدنی تطبیقی ( 2 واحد) + سمینار ( 2 واحد)

لطفا جهت دریافت جدول ارائه دروس گرایش حقوق خصوصی کلیـک کنيد

آینده شغلی و بازار کار دانش آموختگان حقوق خصوصی :

مشاغل زیر به طور مستقیم با رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ارتباط دارند و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این مشاغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :

قاضی   وکیل    دادیار   کارشناس / مشاور حقوقی   سردفتر   استاد دانشگاه   پـژوهـــشــگـر
  • توجه : فارغ التحصیلان رشته حقوق برای ورود به حوزه وکالت باید پروانه رسمی وکالت دریافت کنند. به این منظور باید در آزمون وکالت که هر ساله برگزار می شود، شرکت کرده و قبول شوند.

پاسخ بدهید