تا 80 سال پيش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردی می دانستند كه رويداد‌های درونی،‌ ذهنی و مغزی را مثل تصورات، خاطرات،‌ افكار و احساسات مطالعه می كند. اما از اوايل قرن بيستم و با پيشرفت سريع دو علم زيست‌شناسی و فيزيك،‌ روانشناسی نيز مطالعه ذهنی (زندگی روانی) را كنار گذاشت و به مشاهده و مطالعه رفتار موجودات پرداخت. البته هنوز نيز روانشناسان فرآيندهای ذهنی را مطالعه می كنند اما اين كار را نه به صورت ثبت شخصی ادراكات و احساسات بلكه به شيوه عينی و علمی انجام می دهند. در واقع روانشناسی شاخه‌ای از علوم‌ زيستی است‌ كه‌ هم‌ به‌ مطالعه‌ عيني‌ رفتار قابل‌ مشاهده‌ مي‌پردازد و هم‌ به‌ فهم‌ و درك‌ فرآيندهاي‌ ذهني‌ كه‌ مستقيماً قابل‌ مشاهده‌ نبوده‌ و براساس‌ داده‌های رفتاری و عصب‌ زيست‌شناختی قابل‌ استنباط‌ است‌، توجه‌ دارد.

  • این رشته در دوره فراگیر در 4 گرایش روانشناسی عمومی ، راهنمایی و مشاوره ، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ارائه شده است.

روانشناسی عمومی

در حال حاضر به علت کمبود بسیار شدید متخصص در سطوح مختلف در روانشناسی عمومی و پژوهشی و آموزشی برای مراکز تشخیص و درمانی در موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری، ضرورت فوری عاجل ایجاد چنین برنامه ای احساس می شود.این کمبود های حیاتی، جمهوری اسلامی ایران را موظف دارد که مساله تربیت متخصص در این زمینه و دراین سطح و بالاتر از آن را به نحو بسیار جدی مورد عنایت وتوجه قرار دهد.

 

بالینی

منابع ترم اول دوره دانشپذیری:

نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی      مولف-مترجم    ناشر
روان شناسی عومی پیشرفته(3 واحد) زمینه روانشناسی هیلگارد براهنی و همکاران رشد
روان شناسی رشد پیشرفته (2 واحد)
رشد انسان(از تولد تا مرگ)
ترجمه:مهشید فروغان ارجمند
روان شناسی اجتماعی پیشرفته(2 واحد) روان شناسی اجتماعی مولفان: رابرت بارون- دان بيرون-
نايلابرنسكامب
مترجم: يوسف كريمي
نشر روان
متون تخصصی(2 واحد) متون روانشناسی به زبان انگلیسی کمر زرین پیام نور

جدول ارائه دروس ترم های بالاتر کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه پیام نور:

ترم دوم ( 12 واحد) ترم سوم ( 11 واحد)
روشهای آماری پیشرفته ( 3 واحد) روشهای تحقیق پیشرفته ( 3 واحد)
انگیزش و هیجان ( 2 واحد) روانشناسی سلامت پیشرفته ( 2 واحد)
روانشناسی کودکان استثنایی ( 3 واحد) نظریه های یادگیری ( 2 واحد)
پسیکوفیزیولوژی ( 2 واحد) روانشناسی شناختی ( 2 واحد)
مباحث جدید آسیب شناسی روانی ( 2 واحد) نظریه های شخصیت ( 2 واحد)

ترم چهارم  :

پژوهش محور پایان نامه ( 4 واحد)
آموزش محور روانشناسی بالینی ( 2 واحد) + سمینار ( 2 واحد)

دروس‌ مشترك‌ در‌ گرايش‌های مختلف روانشناسی :

روانشناسی عمومی، آمار توصيفی، فيزيولوژی عمومی، كليات‌ فلسفه‌، مبانی جامعه‌شناسی، روانشناسی احساس‌ و ادراك‌، متون‌ روانشناسی به‌ زبان‌ خارجی، آمار استنباطی، روش‌ تحقيق‌ در روانشناسی، روانشناسی فيزيولوژيك‌، روانشناسی تجربی، روانشناسی رشد، روانشناسی يادگيری، روانشناسی تربيتی، روانشناسی اجتماعی، روانسنجی، انگيزش‌ و هيجان‌، شخصيت‌، آسيب‌شناسی روانی، بهداشت‌ روانی، روانشناسی مرضی كودك‌، تاريخچه‌ و مكاتب‌ روانشناسی.

توانايي‌های لازم :

دانشجوی اين‌ رشته‌ بايد نسبت‌ به‌ اطراف‌ و جامعه‌ خود ديد عميقی داشته‌ باشد تا بتواند ظرافت‌های رفتاری افراد را درك‌ كند‌ و به‌ ويژگي‌های رواني‌ افراد پی ببرد.

نقش و توانایی یا کارایی رشته روانشناسی عمومی:

– ارائه خدمات روانشناسی در مراکز و موسسات مربوطه
– فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف روانشناسی عمومی
– قبول مسئولیتهای خدماتی و پژوهشی در موسسات دولتی
– آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدمات پژوهشی و روانشناسی می شود
– آمادگی برای تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی
  • برای دریافت اطلاعات کامل ، برنامه و سرفصل دروس کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی کلیــــــک نمایید.

1

 

پاسخ بدهید