توسعه شهرنشینی و رشد شهرگرایی در سده اخیر، روز به روز به مسایل شهری ابعاد جدیدتری بخشیده است. امروزه مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهری از اهمیت وِیژه ای برخوردار گشته است.

طی دهه های 1335-1375 تعداد شهرهای ایران سه برابر شده و پیش بینی می شود که در سال 14000 شمسی این تعدادباز هم دو برابر گردد. تداوم این روند در آینده، مراقبت و هدایت توسعه های شهری را در دستور کار قرار داده و بر تربیت نیروی انسانی آگاه و کارا در سطوح مختلف شهرسازی تاکید می کند.
با توجه به این واقعیات، حرفه شهرسازی به عنوان متخصص میان رشته ای با تمام زمینه های علمی پایه ای و اصلی شهرسازی در تحصیلات دانشگاهی معنا می یابد. در مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی تقویت مهارت فنی و کاربردی و همچنین تربیت نیروی انسانی کارا در سطوح مختلف اجرایی کشور در دستور کار قرار می گیرد.

تاسیس این دوره ضمن تحویل و ارتقاء کیفی آموزش تخصصی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی، مایه توسعه فنی وعلمی شهرسازی در جهت همگانی با رشد و تحول کشور خواهد گردید.

memarimemari

منابع ترم اول دوره دانشپذیری:

نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی      مولف-مترجم    ناشر
نظریه های طراحی شهری (3 واحد) گونه شناسی رویه ها و طرح ها جان لنگ دانشگاه تهران
سیر اندیشه های شهرسازی(2 واحد) شهرسازی تخیلات و واقعیات فرانسواز شوای دانشگاه تهران
روش هاوفنون طراحی شهری (3 واحد) رویکردی به سوی طراحی شهری ماریون رابرتز علم وصنعت

جدول ارائه دروس ترم های بالاتر کارشناسی ارشد شهرسازی:

ترم دوم  ( 9 واحد) ترم سوم ( 9 واحد)
تحلیل شکل و فضاهای شهری ( 2 واحد) کارگاه طراحی شهری 2 ( 3 واحد)
طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری ( 2 واحد) سمینار ( 2 واحد)
کارگاه طراحی شهری 1 ( 3 واحد) بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی ( 2 واحد)
GIS سه بعدی ( 2 واحد) مباحث اجرایی طراحی شهری ( 2 واحد)

ترم چهارم هر دو گرایش :

پژوهش محور پایان نامه ( 4 واحد) + زیبایی شناسی شهری( 2 واحد)
آموزش محور مدیریت انرژی ( 2 واحد) + سمینار ( 2 واحد) + زیبایی شناسی شهری( 2 واحد)

نقش و توانایی :

شهرسازی در عین تخصصی بودن خود دارای خصلت میان رشته ای بوده با زمینه های گوناگون در سطوح روستایی، شهری و منطقه ای از یکسو و سطح فنی و انسانی و محیطی از دیگر سو در ارتباط می باشد. کارشناسان ارشد شهرسازی می توانند در فرآیند ساماندهی و بهبود فضاهای زیستی و محیط های زندگی نقش موثری داشته و با ارائه طرح های مختلف در مدیریت، طرح های و برنامه این فضا ها مشارکت نمایند این متخصصان به نسبت آموخته های خود قادر به تهیه و برنامه در سطوحی طرح های شهری و روستایی بوده و عملاً در فرآیند شهرسازی نقش و وظیفه حرفه ای خویش را ایفاء خواهند نمود.

آینده شغلی و بازار کار دانش آموختگان رشته شهرسازی :

متخصصان شهرسازی با توجه به آموخته های خود می توانند در نهادهای مختلف شهرسازی کشور مانند دفاتر شهرسازی و فنی شهرداری ها، دفاتر فنی وزرات کشور، ادارت کل مسکن و شهرسازی، کارشناسی دادگستری،دفاتر فنی جهاد سازندگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین دفاتر مهندسین مشاور شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط با آن برای اجرای طرح های شهری کشور به کار پردازند.

پاسخ بدهید