واریز مستقیم به بانک


دانش پذیر گرامی، چنانچه علاقه مند هستید هزینه دوره خود را از طریق حضور در بانک بپردازید، لطفا مبلغ دوره را به حساب 82250307 بانک ملت به نام موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان واریز نمایید و پس از آن فرم زیر را پر نمایید:

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی شما

شماره موبایل

دوره ثبت نامی

آدرس

تاریخ وایرز وجه

شماره فیش واریزی

ارسال فیش واریزی


پاسخ بدهید