در کتاب چگونه ذهن برتر داشته باشیم به قلم مهدی امینی درباره مزایای تند خوانی می خوانیم:

مزایای تند خوانی روی دیگر سکه معایب کند خوانی است به این معنی که:

۱) باعث صرفه جویی و استفاده بهینه در وقت می شود.

۲)باعث ایجاد علاقه و انگیزه نسبت به مطالعه می شود.

۳)باعث ایجاد تمرکز و جمع بودن حواس در هنگام مطالعه می شود.

۴) دیرتر خسته می شوید و در نتیجه مدت بیشتری می توانید مطالعه کنید و در زمان کمتر معلومات بیشتری به دانسته های خود کنید.

۵) اگر بادقت و طبق اصول صحیح مطالعه کنید درک هم بیشتر می شود و موارد دیگر از این قبیل که خود آن ها را تجربه خواهید کرد.

۶) باعث تقویت روحیه و نشاط می شود چرا که تندخوانی تاثیری به وسعت زندگی بر روی شما خواهد داشت. زمانی که فردی تمرین تندخوانی انجام می دهد باعث ایجاد تحرک می شود، باعث می شود که شور و انگیزه ایجاد شود و در نتیجه زمینه افسردگی را کم می کند یا از بین می برد.

 

 

پاسخ بدهید