دکتر رضا حاجی حسینی، مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات با اشاره به آخرین رتبه وبومتریک دانشگاه پیام نور گفت: با تلاش‌های اخیر انجام شده و بهبود ساختارهای فنی و اطلاعاتی، دانشگاه پیام نور در مهرماه سال 94، در میان دانشگاه های داخل کشور حائز رتبه 13 و در میان دانشگاه های جهان رتبه 1129 را کسب نموده است.
دکتر حاجی حسینی این رتبه را حاصل میزان توجه موسسات و دانشگاهها به نشر اینترنتی، میزان حمایت از طرح های دسترسی آزاد و میزان حضور دانشگاه در فضای مجازی دانست.

پاسخ بدهید