آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی

معرفی رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، موارد مربوط به آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، پیش گیری و بازتوانی، تربیت بدنی ویژه و ورزش معلولین است .افراد تحت پوشش این رشته شامل گستره ای از مبتلایان به ناهنجاری های جسمی و حرکتی، افرادی که در معرض آسیب دیدگی ورزشی قرار دارند و کم توانان جسمی، ذهنی و رفتاری است که از آنان تحت عنوان کم توان، بیمار و معلول یاد می شود..


آینده شغلی

  1. تدریس درس آسیب شناسی ورزشی، معلولین ، کمکهای اولیه
  2. تدریس درس حرکت درمانی در دوره های پایین تر
  3. تدریس حرکات اصلاحی و درمانی، ناتوانی ورزشی در دوره های کاردانی و کارشناسی
  4. راهنمایی و برنامه ریزی برای استفاده از ورزش در جهت حفظ سلامت عمومی و کمک به بیماران و معلولین
  5. راهنمایی و برنامه ریزی برای آشنایی مربیان و ورزشکاران به اصول علمی و تکنیکی ساده در کنترل و پیشگیری از آسیب های ورزشی
  6. تربیت کارشناس تربیت بدنی در حیطه آسیب شناسـی ورزشی و حرکات اصلاحی
  7. غربال گری و راهنمایی در زمینه ناهنجاری های اسکلتی – عضلانی در کلیه اقشار جامعه به ویژه دانش آموزان

 

مبلغ :      ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت:    ۴۵ نفر ۲ نفر باقیمانده
آخرین مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴ مهر

 


دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی (۲ واحد)
  • روش تحقیق و آمار در علوم ورزشی (۲ واحد)
  • حرکت شناسی کاربردی (۲ واحد)

مشاهده مجوزات


نظرات مرتبط با "آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی"

پاسخ بدهید