مترجمی زبان انگلیسی

معرفی رشته
زبان انگلیسی در سه گرایش آموزش، ترجمه و ادبیات انگلیسی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی تدریس می شود.رشته مترجمی زبان انگلیسی رشته‌ ای است که در آن کار ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس به دانشجویان آموخته می‌شود.
آخرین مهلت ثبت نام
 دانش پژوهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا چهارشنبه ۴ اسفند ۲۰% تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات کلاس آنلاین
نام رشته مترجمی زبان انگلیسی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه دارد

طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه چهارشنبه ۴ اسفند ۴۵ نفر
۵ نفر باقیمانده
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام آنلاین
آینده شغلی
بازار کار رشته مترجمی زبان انگلیسی نسبت به مترجمی سایر زبان ها گسترده تر است. دلیل آن هم نیاز روزافزون سازمانها و افراد به این شاخه از مترجمی زبان می باشد.
یک مترجم مسلط به زبان انگلیسی می تواند در زمینه های شغلی زیر فعالیت کند:
) فعالیت در مراکز آموزشی دولتی و خصوصی به عنوان مترجم
۲)فعالیت در وزارت امور خارجه که یکی از اصلی ترین مراکز جذب دانشجو در این رشته می باشد.
۳)کار در مراکزی که ارتباط مستقیمی با خارجیان و کشورهای خارجی دارند.
۴)در زمینه های فرهنگی نظیر فعالیت های که میتوانند در سمینارها،جشنواره ها،نمایشگاه ها انجام دهند.
۵)ترجمه آثار خارجی به کمک موسسات دولتی وخصوصی که در اصل به عنوان یک حامی محسوب می شوند.
۶)حضور در مراکز دولتی و خصوصی به عنوان مترجم و رابط بین این موسسات با موسسه های خارجی در زمینه صنعت و معدن و….
۷)فعالیت در فضای مجازی راه اندازی یک سایت ترجمه می توانند .
۸)مترجمی جزو مشاغل خانگی نیز محسوب می شود. علاقه مندان به این رشته بخصوص خانم های مترجم می توانند در خانه کسب و کار خود را، راه اندازی کنند.
دروس ترم یک
زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳی ﻛﺎرﺑﺮدی و ﺗﺮﺟﻤﻪ

۲ واحد

روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺮﺟﻤﻪ

۲ واحد

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ۲ واحد
ادب ﻓﺎرسی در ادﺑﻴﺎت ﺟﻬﺎن ۲ واحد
ثبت نام
پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین
لطفا اگر سوالی باقیست با ما مطرح کنید

  نام و نام خانوادگی

  شماره موبایل


  رزرو برای ثبت نام در روزهای آتی

   نام و نام خانوادگی

   شماره موبایل