بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی

واژه بیوتکنولوژی که همان زیست فناوری است تکنیکی است که با استفاده از تلفیق علوم بیوشیمی، میکروبیولوژی و مهندسی به بهبود و عرضه فرآورده از جانداران، به ویژه از طریق دستکاری آن ها در سطح مولکولی می پردازد.امروزه با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی آنها، بیوتکنولوژی مورد توجه ویژه ‌است.

بیوتکنولوژی شامل تکنیک هایی از میکروارگانیسم‌های زنده یا بخشی از آن‌‌ها با هدف تولید و تغییر فرآورده‌های خاص است تا حیوانات و گیاهان را بهبود یا میکروارگانیسم‌ها را برای مصارف خاص توسعه دهند و محصولات تراریخته گوناگون پرمحصول و مقاوم کشاورزی مانند ذرت، برنج، سویا، گوجه فرنگی، گندم تولید می گردد.


آینده شغلی بیوتکنولوژی کشاورزی

  1. در پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران و یا در مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و مؤسسات تحقیقاتی دیگر به امر پژوهش مشغول شوند
  2. به برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی بپردازند.
  3. به عنوان مدرس دروس مرتبط بیوتکنولوژی و علوم وابسته رشته کشاورزی مشغول به کار کند.
  4. به جمع آوری، شناسایی، حفظ و نگهداری میکروارگانیسم‌های مرتبط با بخش کشاورزی در بانک سلولی بپردازند.
  5. پروژه‌ها‌ و طرح‌های تحقیقاتی حول محور تولید فراورده های بیولوژیک مورد استفاده در بخش کشاورزی و صنایع وابسته، از جمله سموم و کودهای بیولوژیک و فراورده های با ارزش مورد استفاده در صنعت غذا اجرا کنند.

 

مبلغ :      ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت:    ۴۵ نفر ۳ نفر باقیمانده
آخرین مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴ مهر

 


دروس ترم یک کارشناسی ارشد

  • بیوشیمی پیشرفته (۲ واحد)
  • سیتوژنتیک گیاهی (۲ واحد)
  • بیولوژی سلولی مولکولی (۲ واحد)
  • ژنتیک مولکولی (۲ واحد)

مشاهده مجوزات


پاسخ بدهید