ادامه مطلب

شروع ثبت نام طرح آمادگی آزمون ارشد فراگیر دانش پژوهان، برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی در هر رشته، ۴۵ درصد تخفیف در نظر گرفته است. متقاضیان گرامی فقط تا  پایان هفته فرصت دارند تا پکیج های آمادگی آزمون ارشد فراگیر را با قیمت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان بجای ۱۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان خریداری نمایند. توجه!! تخفیف ویژه تنها برای […]

ادامه مطلب