ادامه مطلب

اخذ مجوز آموزش مبتنی بر IT کلیه رشته های دانشگاه

اخذ مجوز آموزش مبتنی بر IT کلیه رشته های دانشگاه از سوی هیأت امنا/ ارائه رشته آموزش صلح جهانی مبتنی بر IT به شورای گسترش برای نخستین بار رئیس دانشگاه پیام نور از اخذ مجوز آموزش مبتنی بر IT در کلیه رشته های حضوری و غیرحضوری دانشگاه از سوی هیات امنا خبر داد. دکتر رستمی […]

ادامه مطلب
ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ”مدیریت MBA“سال ۸۶-۸۹

  برای دانلود رایگان نمونه سوال مدیریت اجرایی گرایش MBA (سال ۸۶) اینجـــا کلیک کنید. برای دانلــود رایگان نمونه ســوال مدیریت اجرایی گرایش MBA (سال ۸۷) اینجـــــا کلیک کنید. برای دانلود رایگان نمونه سوال مدیریت MBA (سال ۸۸) اینجــــا کلیک کنید. برای دانلــود رایگان نمونه سـوال مدیریت MBA (سال ۸۹) اینجـــــا کلیک کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتـر یا دریافت مشاوره رایگان عدد […]

ادامه مطلب
ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ”مهندسی کامپیوتر 85-88“

  برای دانلود رایگان نمونه سوال مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (سال 85) اینجــــا کلیک کنید. برای دانلود رایگان نمونه سوال مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (سال 86) اینجــــــا کلیک کنید. برای دانلود رایگان نمونه سوال مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (سال 87) اینجــــا کلیک کنید. برای دانلــود رایگان نمونه سـوال مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (سال 88) اینجـــــــا کلیک کنید. جهت […]

ادامه مطلب
ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ”زمین شناسی ۸۶-۸۹“

  برای دانلود رایگان نمونه سوال زمین شناسی گرایش چینه شناسی (سال ۸۶) اینجـــا کلیک کنید. برای دانلود رایگان نمونه سوال زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی (سال ۸۸) اینجــــا کلیک کنید. برای دانلــود رایگان نمونه سـوال زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی (سال ۸۹) اینجـــــا کلیک کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتـر یا دریافت مشاوره رایگان […]

ادامه مطلب
ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ”مدیریت اجرایی ۸۶-۸۹“

  برای دانلود رایگان نمونه سوال مدیریت اجرایی (سال ۸۶) اینجــــا کلیک کنید. برای دانلــود رایگان نمونه ســوال مدیریت اجرایی (سال ۸۷) اینجـــــا کلیک کنید. برای دانلود رایگان نمونه سوال مدیریت اجرایی (سال ۸۸) اینجــــا کلیک کنید. برای دانلــود رایگان نمونه سـوال مدیریت اجرایی (سال ۸۹) اینجــــا کلیک کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتـر یا دریافت مشاوره رایگان عدد ۲۶ را به شماره […]

ادامه مطلب