ادامه مطلب

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد فراگیر در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

شهریه ثابت ۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ریال شهریه متغیر(هرواحد درسی دروس نظری)۰۰۰/۲۲۰/۱ ریال شهریه متغیر (هرواحد درسی دروس عملی کم هزینه)۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال شهریه متغیر (هرواحد درسی عملی پرهزینه وپایان نامه) ۰۰۰/۹۷۰/۵ ریال

ادامه مطلب
ادامه مطلب

محل آزمون در دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ (نوبت بیست ویکم)

محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی (بند ۲۸ تقاضانامه) در استان محل اقامت داوطلب می‌باشد. لذا مقتضی است داوطلبان با مراجعه به جدول شماره ۶ دفترچه راهنما و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمایند.

ادامه مطلب
ادامه مطلب

مدارک تحصیلی موردپذیرش برای ثبت‌نام در دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ (نوبت بیست ویکم)

دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته رسمی و بالاتر مورد تأیید وزارتین و یا دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی (به شرط فارغ‌التحصیلی تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹) می‌توانند بدون توجه به نوع رشته تحصیلی کارشناسی خویش در یک‌رشته گرایش از رشته‌های امتحانی (به جز رشته‌های مهندسی معماری و طراحی شهری) مندرج در جدول شماره ۲ثبت نام […]

ادامه مطلب
ادامه مطلب

نحوه اعلام نتایج در دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ (نوبت بیست ویکم)

نتایج نهایی آزمون نوبت بیست ویکم، در نیمه دوم اسفندماه سال جاری از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

ادامه مطلب